Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Hài Xuân Hinh 2013 - Cười ngả cười nghiêng - Cười vỡ cả bụng
Để xem thêm hài tết 2013 với tựa đề : Không hề biết giận ( Xuân Bắc + Tự Long) mời bạn click VÀO ĐÂY
Để xem thêm hài tết 2013: Đại gia chân đất mời bạn click VÀO ĐÂY
Để xem hài Xuân Hinh: Tìm vợ mất tích mời bạn click VÀO ĐÂY